Aktuality 7.9.2021


ZAČÍNÁME CVIČIT ! ! !

INFORMACE
Rozvrh zůstává stejný. Přihlášeni na cvičení je přímo v hodinách, které si můžete zdarma vyzkoušet. Zde získáte i přihlášku, kterou odevzdáte cvičitelce. Kdo chodil minulý rok a JE už přihlášen, přihlášku neodevzdává. Platba probíhá na účet. Pokud jste platili minulý rok a vaše dítě pokračuje i letos, platba se převádí na tento rok.
Na cvičení si vezměte cvičební úbor, boty do tělocvičny a pití. První hodina proběhne v tělocvičně.

Laďka